wszystkie pola oznaczone * są wymagane

Stan wodomierza!

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązywania kontaktu na podstawie art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com